Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Věrohodné je to slovo: Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít. 2 Timoteovi 2,11›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
2 Timoteovi 2

2 Timoteovi 3


2 Timoteovi, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Věrohodné je to slovo: Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít. 2 Timoteovi 2,11

Počet veršů v Bibli je 31 167.