Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých, původem z rodu Davidova; to je moje evangelium. 2 Timoteovi 2,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
2 Timoteovi 2

2 Timoteovi 3


2 Timoteovi, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých, původem z rodu Davidova; to je moje evangelium. 2 Timoteovi 2,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.