Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Také rolník musí nejprve těžce pracovat, než sklidí úrodu. 2 Timoteovi 2,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
2 Timoteovi 2

2 Timoteovi 3


2 Timoteovi, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Také rolník musí nejprve těžce pracovat, než sklidí úrodu. 2 Timoteovi 2,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.