Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
když přišel do Říma, usilovně mě hledal, až mě našel. 2 Timoteovi 1,17›››
Bible
1 2 3 4
2 Timoteovi 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

když přišel do Říma, usilovně mě hledal, až mě našel. 2 Timoteovi 1,17

Počet veršů v Bibli je 31 167.