Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Kéž Pán prokáže milosrdenství Oneziforově rodině. Několikrát mě potěšil a nestyděl se za mé řetězy; 2 Timoteovi 1,16›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
2 Timoteovi 2

Komentáře k verši :

Kéž Pán prokáže milosrdenství Oneziforově rodině. Několikrát mě potěšil a nestyděl se za mé řetězy; 2 Timoteovi 1,16

Počet veršů v Bibli je 31 167.