Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Svěřený poklad chraň mocí Ducha svatého, který v nás přebývá. 2 Timoteovi 1,14›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
2 Timoteovi 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Svěřený poklad chraň mocí Ducha svatého, který v nás přebývá. 2 Timoteovi 1,14

Počet veršů v Bibli je 31 167.