Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Měj za vzor zdravých slov to, co jsi slyšel ode mne ve víře a lásce, která nás spojuje v Kristu Ježíši. 2 Timoteovi 1,13›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
2 Timoteovi 2

Komentáře k verši :

Měj za vzor zdravých slov to, co jsi slyšel ode mne ve víře a lásce, která nás spojuje v Kristu Ježíši. 2 Timoteovi 1,13

Počet veršů v Bibli je 31 167.