Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. 2 Timoteovi 1,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
2 Timoteovi 1


2 Timoteovi, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. 2 Timoteovi 1,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.