Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Proto ti kladu na srdce, abys rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo vzkládáním mých rukou. 2 Timoteovi 1,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
2 Timoteovi 1

Komentáře k verši :

Proto ti kladu na srdce, abys rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo vzkládáním mých rukou. 2 Timoteovi 1,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.