Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vzpomínám na tvé slzy a toužím tě spatřit, aby moje radost byla úplná. 2 Timoteovi 1,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
2 Timoteovi 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Vzpomínám na tvé slzy a toužím tě spatřit, aby moje radost byla úplná. 2 Timoteovi 1,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.