Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Děkuji za tebe Bohu, kterému sloužím s čistým svědomím jako moji předkové, když na tebe neustále myslím ve svých modlitbách ve dne v noci. 2 Timoteovi 1,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
2 Timoteovi 1


2 Timoteovi, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Děkuji za tebe Bohu, kterému sloužím s čistým svědomím jako moji předkové, když na tebe neustále myslím ve svých modlitbách ve dne v noci. 2 Timoteovi 1,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.