Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
a tak ať si střádají dobrý základ pro budoucnost, aby obdrželi pravý život. 1 Timoteovi 6,19›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
2 Timoteovi 1


2 Timoteovi, Kapitola 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je číslo účtu : 670100-2206627238/6210.
Komentáře k verši :

a tak ať si střádají dobrý základ pro budoucnost, aby obdrželi pravý život. 1 Timoteovi 6,19

Počet veršů v Bibli je 31 167.