Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
abys bez poskvrny a výtky plnil své poslání až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 1 Timoteovi 6,14›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
1 Timoteovi 6


2 Timoteovi, Kapitola 1

2 Timoteovi 2


2 Timoteovi, Kapitola 2

Komentáře k verši :

abys bez poskvrny a výtky plnil své poslání až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 1 Timoteovi 6,14

Počet veršů v Bibli je 31 167.