Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. 1 Timoteovi 6,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
1 Timoteovi 6

2 Timoteovi 1


2 Timoteovi, Kapitola 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. 1 Timoteovi 6,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.