Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Hříchy některých lidí jsou zjevné, ještě než dojde k soudu; u jiných vyjdou najevo až na soudu. 1 Timoteovi 5,24›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
1 Timoteovi 6


1 Timoteovi, Kapitola 6

2 Timoteovi 1


2 Timoteovi, Kapitola 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Hříchy některých lidí jsou zjevné, ještě než dojde k soudu; u jiných vyjdou najevo až na soudu. 1 Timoteovi 5,24

Počet veršů v Bibli je 31 167.