Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Některé totiž se již daly na satanovu cestu. 1 Timoteovi 5,15›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
1 Timoteovi 5


1 Timoteovi, Kapitola 6

1 Timoteovi 6
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je číslo účtu : 670100-2206627238/6210.
Komentáře k verši :

Některé totiž se již daly na satanovu cestu. 1 Timoteovi 5,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.