Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný..1 Timoteovi.4,15›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
1 Timoteovi 5


1 Timoteovi, Kapitola 5

1 Timoteovi 5


1 Timoteovi, Kapitola 6
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný..1 Timoteovi.4,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.