Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jáhni ať jsou jen jednou ženatí, ať dobře vedou své děti a celou rodinu. 1 Timoteovi 3,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
1 Timoteovi 3


1 Timoteovi, Kapitola 4
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Jáhni ať jsou jen jednou ženatí, ať dobře vedou své děti a celou rodinu. 1 Timoteovi 3,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.