Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Mají uchovávat tajemství víry v čistém svědomí. 1 Timoteovi 3,9›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
1 Timoteovi 3


1 Timoteovi, Kapitola 4

1 Timoteovi 5


1 Timoteovi, Kapitola 5




Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.




Komentáře k verši :

Mají uchovávat tajemství víry v čistém svědomí. 1 Timoteovi 3,9





Počet veršů v Bibli je 31 167.