Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Rovněž jáhnové mají být čestní, ne dvojací v řeči, ne oddaní vínu, ne ziskuchtiví. 1 Timoteovi 3,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
1 Timoteovi 3


1 Timoteovi, Kapitola 4
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Rovněž jáhnové mají být čestní, ne dvojací v řeči, ne oddaní vínu, ne ziskuchtiví. 1 Timoteovi 3,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.