Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Nemá být nově pokřtěný, aby nezpyšněl a nepropadl odsouzení ďáblovu. 1 Timoteovi 3,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
1 Timoteovi 3


1 Timoteovi, Kapitola 4

1 Timoteovi 4


1 Timoteovi, Kapitola 5
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Nemá být nově pokřtěný, aby nezpyšněl a nepropadl odsouzení ďáblovu. 1 Timoteovi 3,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.