Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení. 1 Timoteovi 2,14›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
1 Timoteovi 4


1 Timoteovi, Kapitola 4
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení. 1 Timoteovi 2,14

Počet veršů v Bibli je 31 167.