Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život. 1 Timoteovi 2,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
1 Timoteovi 4


1 Timoteovi, Kapitola 4

Komentáře k verši :

nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život. 1 Timoteovi 2,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.