Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, 1 Timoteovi 2,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
1 Timoteovi 3


1 Timoteovi, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, 1 Timoteovi 2,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.