Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. 1 Timoteovi 2,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
1 Timoteovi 3

Komentáře k verši :

aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. 1 Timoteovi 2,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.