Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
a zachoval si víru i dobré svědomí, jímž někteří lidé pohrdli a tak ztroskotali ve víře. 1 Timoteovi 1,19›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
1 Timoteovi 2


1 Timoteovi, Kapitola 2

Komentáře k verši :

a zachoval si víru i dobré svědomí, jímž někteří lidé pohrdli a tak ztroskotali ve víře. 1 Timoteovi 1,19

Počet veršů v Bibli je 31 167.