Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
To ti kladu na srdce, synu Timoteji, ve shodě s prorockými slovy, která byla o tobě pronesena, abys jimi povzbuzen bojoval dobrý boj 1 Timoteovi 1,18›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
1 Timoteovi 2


1 Timoteovi, Kapitola 2

Komentáře k verši :

To ti kladu na srdce, synu Timoteji, ve shodě s prorockými slovy, která byla o tobě pronesena, abys jimi povzbuzen bojoval dobrý boj 1 Timoteovi 1,18

Počet veršů v Bibli je 31 167.