Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A milost našeho Pána se nadmíru rozhojnila, a s ní víra i láska v Kristu Ježíši. 1 Timoteovi 1,14›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
1 Timoteovi 1


1 Timoteovi, Kapitola 2

Komentáře k verši :

A milost našeho Pána se nadmíru rozhojnila, a s ní víra i láska v Kristu Ježíši. 1 Timoteovi 1,14

Počet veršů v Bibli je 31 167.