Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
ačkoli jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník. A přece jsem došel slitování, protože jsem ve své nevěře nevěděl, co dělám. 1 Timoteovi 1,13›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
1 Timoteovi 1


1 Timoteovi, Kapitola 2

Komentáře k verši :

ačkoli jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník. A přece jsem došel slitování, protože jsem ve své nevěře nevěděl, co dělám. 1 Timoteovi 1,13

Počet veršů v Bibli je 31 167.