Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě, 1 Timoteovi 1,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
1 Timoteovi 1


1 Timoteovi, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě, 1 Timoteovi 1,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.