Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
podle evangelia slávy požehnaného Boha, které mi bylo svěřeno. 1 Timoteovi 1,11›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
1 Timoteovi 1


1 Timoteovi, Kapitola 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

podle evangelia slávy požehnaného Boha, které mi bylo svěřeno. 1 Timoteovi 1,11

Počet veršů v Bibli je 31 167.