Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Víme, že zákon je dobrý, když ho někdo užívá správně 1 Timoteovi 1,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
1 Timoteovi 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Víme, že zákon je dobrý, když ho někdo užívá správně 1 Timoteovi 1,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.