Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Od toho se někteří odchýlili a dali se na prázdné řeči. 1 Timoteovi 1,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
1 Timoteovi 1

Komentáře k verši :

Od toho se někteří odchýlili a dali se na prázdné řeči. 1 Timoteovi 1,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.