Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. 1 Timoteovi 1,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
1 Timoteovi 1

1 Timoteovi 2


1 Timoteovi, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. 1 Timoteovi 1,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.