Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
a zabývat se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k jalovému hloubání, než k účasti víry na Božím záměru. 1 Timoteovi 1,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
1 Timoteovi 1

1 Timoteovi 2


1 Timoteovi, Kapitola 2

Komentáře k verši :

a zabývat se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k jalovému hloubání, než k účasti víry na Božím záměru. 1 Timoteovi 1,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.