Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Timoteovi, vlastnímu synu ve víře: Milost, slitování a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Pána. 1 Timoteovi 1,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
1 Timoteovi 1


1 Timoteovi, Kapitola 1

1 Timoteovi 2


1 Timoteovi, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Timoteovi, vlastnímu synu ve víře: Milost, slitování a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Pána. 1 Timoteovi 1,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.