Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vy však, bratří, neochabujte v dobrém jednání. 2 Tesalonickým 3,13›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
2 Tesalonickým 3


1 Timoteovi, Kapitola 1

1 Timoteovi 2


1 Timoteovi, Kapitola 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Vy však, bratří, neochabujte v dobrém jednání. 2 Tesalonickým 3,13

Počet veršů v Bibli je 31 167.