Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám: Kdo nechce pracovat, ať nejí! 2 Tesalonickým 3,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
2 Tesalonickým 3


1 Timoteovi, Kapitola 1

1 Timoteovi 1




Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.




Komentáře k verši :

Když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám: Kdo nechce pracovat, ať nejí! 2 Tesalonickým 3,10





Počet veršů v Bibli je 31 167.