Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ne že bychom k tomu neměli právo, ale chtěli jsme vám sami sebe dát za příklad, abyste se jím řídili. 2 Tesalonickým 3,9›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
2 Tesalonickým 3


1 Timoteovi, Kapitola 1

1 Timoteovi 1

Komentáře k verši :

Ne že bychom k tomu neměli právo, ale chtěli jsme vám sami sebe dát za příklad, abyste se jím řídili. 2 Tesalonickým 3,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.