Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Sami přece víte, jak máte žít podle našeho příkladu. My jsme u vás nezaháleli 2 Tesalonickým 3,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
2 Tesalonickým 3


1 Timoteovi, Kapitola 1

1 Timoteovi 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Sami přece víte, jak máte žít podle našeho příkladu. My jsme u vás nezaháleli 2 Tesalonickým 3,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.