Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Přikazujeme vám, bratří, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který vede zahálčivý život a nežije podle naučení, která jste od nás převzali. 2 Tesalonickým 3,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
2 Tesalonickým 3

1 Timoteovi 1


1 Timoteovi, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Přikazujeme vám, bratří, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který vede zahálčivý život a nežije podle naučení, která jste od nás převzali. 2 Tesalonickým 3,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.