Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Spoléháme na vás v Pánu, že konáte a budete konat, co přikazujeme. 2 Tesalonickým 3,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
2 Tesalonickým 3

1 Timoteovi 1


1 Timoteovi, Kapitola 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Spoléháme na vás v Pánu, že konáte a budete konat, co přikazujeme. 2 Tesalonickým 3,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.