Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 2 Tesalonickým 3,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
2 Tesalonickým 3


2 Tesalonickým, Kapitola 3

1 Timoteovi 1


1 Timoteovi, Kapitola 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 2 Tesalonickým 3,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.