Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. 2 Tesalonickým 2,17›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
2 Tesalonickým 3


2 Tesalonickým, Kapitola 3

1 Timoteovi 1


1 Timoteovi, Kapitola 1

Komentáře k verši :

nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. 2 Tesalonickým 2,17

Počet veršů v Bibli je 31 167.