Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
abyste měli účast na slávě našeho Pána Ježíše Krista; k tomu vás povolal naším evangeliem. 2 Tesalonickým 2,14›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
2 Tesalonickým 3


2 Tesalonickým, Kapitola 3

1 Timoteovi 1


1 Timoteovi, Kapitola 1

Komentáře k verši :

abyste měli účast na slávě našeho Pána Ježíše Krista; k tomu vás povolal naším evangeliem. 2 Tesalonickým 2,14

Počet veršů v Bibli je 31 167.