Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti. 2 Tesalonickým 2,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
2 Tesalonickým 2


2 Tesalonickým, Kapitola 3

1 Timoteovi 1


1 Timoteovi, Kapitola 1





Komentáře k verši :

Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti. 2 Tesalonickým 2,12





Počet veršů v Bibli je 31 167.