Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. 2 Tesalonickým 2,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
2 Tesalonickým 2


2 Tesalonickým, Kapitola 3

1 Timoteovi 1


1 Timoteovi, Kapitola 1

Komentáře k verši :

a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. 2 Tesalonickým 2,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.