Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky 2 Tesalonickým 2,9›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
2 Tesalonickým 2


2 Tesalonickým, Kapitola 3

2 Tesalonickým 3


1 Timoteovi, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky 2 Tesalonickým 2,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.