Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás? 2 Tesalonickým 2,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
2 Tesalonickým 2

2 Tesalonickým 3


2 Tesalonickým, Kapitola 3
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás? 2 Tesalonickým 2,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.