Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ten se postaví na odpor a `povýší se nade všecko, co má jméno Boží´ nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce `usedne v chrámu Božím´ a bude se vydávat za Boha. 2 Tesalonickým 2,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
2 Tesalonickým 2

2 Tesalonickým 3


2 Tesalonickým, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Ten se postaví na odpor a `povýší se nade všecko, co má jméno Boží´ nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce `usedne v chrámu Božím´ a bude se vydávat za Boha. 2 Tesalonickým 2,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.